Tag kubika amakuru

Uko ushobora kubika amakuru mu gihe utifuza kuyabura

Uko ikoranabuhanga rirushaho gukataza ni nako ibintu bimwe na bimwe birushaho guhinduka. Kandi akenshi iryo hinduka ritugiraho ingaruka nziza. Nimuri ubwo buryo tugiye kubereka uburyo ushobora kubyaza iryo koranabuhanga umusaruro ubika amakuru akwerekeye mu buryo bufite umutekano kandi bwizewe. Amakuru…